ॐ श्रीम गम सौभाग्य गणपतये वर्वर्द सर्वजन्म में वषमान्य नमः॥
ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मयै नम:॥
ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ॥

सभी व्रत कथायें | All Vrat Katha

श्री रामचरित मानस (सम्पूर्ण पाठ) - Ram Charit Manas in Hindi - √ " हिंदी अर्थ सहित (श्री रामचरित मानस पूजा विधि, पारायण विधि, बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड, उत्तरकाण्ड) ⇒.

सितम्बर माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in September 2020

०१ सितम्बर २०२० (मंगलवार) - √ " अनंत चतुर्दशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०५ सितम्बर २०२० (शनिवार) - √ " आश्विन(क्वार) कृष्ण पक्ष चतुर्थी विधि एवं कथा ⇒.

०७ सितम्बर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

१० सितम्बर २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " आशा भोगती व्रत प्रारम्भ " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१० सितम्बर २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " महालक्ष्मी व्रत (समापन तिथि) (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१० सितम्बर २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१३ सितम्बर २०२० (रविवार) - √ " इंदिरा एकादशी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१४ सितम्बर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

१५ सितम्बर २०२० (मंगलवार) - √ " " भौम प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से)⇒.

१६ सितम्बर २०२० (बुधवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१७ सितम्बर २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " आशा भोगती व्रत समाप्त " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२१ सितम्बर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

२२ सितम्बर, २०२० (मंगलवार) - √ " अधिक (लौंद) मास शुक्ला षष्ठी ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२७ सितम्बर २०२० (रविवार) - √ " अधिक मास / पद्मिनी एकादशी व्रत ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२८ सितम्बर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

२९ सितम्बर २०२० (मंगलवार) - √" भौम प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से)⇒.

अक्टूबर माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in October 2020

०५ अक्टूबर २०२० (सोमवार) - √ " अधिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी विधि एवं कथा ⇒.

०५ अक्टूबर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

०७ अक्टूबर २०२० (बुधवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१२ अक्टूबर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

१३ अक्टूबर २०२० (मंगलवार) - √ " अधिक मास / परमा एकादशी व्रत " ⇒.

१४ अक्टूबर २०२० (बुधवार) - √ " बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि एवं कथा " ⇒.

१७ अक्टूबर सितम्बर २०२० (शनिवार) - √ " अशोक व्रत" व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१७ अक्टूबर २०२० (शनिवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१९ अक्टूबर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

२१ अक्टूबर २०२० (बुधवार) - √ " आश्विन शुक्ला षष्ठी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२६ अक्टूबर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

२७ अक्टूबर२०२० (मंगलवार) - √ "पापांकुशा एकादशी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२८ अक्टूबर २०२० (बुधवार) - √ " बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि एवं कथा " ⇒.

२७ अक्टूबर (मंगलवार) २०१९ - √ " पद्मनाभ द्वादशी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

नवम्बर माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in November 2020

०१ नवम्बर २०२० (रविवार) - √ " तारा भोजन व्रत प्रारम्भ " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०२ नवंबर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

०३ नवम्बर २०२० (मंगलवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०४ नवम्बर २०२० (बुधवार) - √ " करवा चौथ " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०४ नवम्बर २०२० (बुधवार) - √ " कार्तिक संकष्टी चतुर्थी" (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०८ नवम्बर २०२० (रविवार) - √ " अहोई अष्टमी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०९ नवंबर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

११ नवम्बर २०२० (बुधवार) - √ " रमा एकादशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१२ नवम्बर २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " गोवत्स द्वादशी व्रत एवं पूजन विधि ⇒.

१३ नवम्बर २०२० (शुक्रवार) - √ " धनतेरस " पूजन विधि ⇒.

१३ नवंबर २०२० (शुक्रवार) - √" शुक्र प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से)⇒.

१४ नवम्बर २०२० (शनिवार) - √ " नरक चतुर्दशी /छोटी दीपावाली " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

१४ नवम्बर २०२० (शनिवार) - √ " दिवाली / दीपावली " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

१६ नवंबर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

१६ नवम्बर २०२० (सोमवार) - √ " चित्रगुप्त " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

१६ नवम्बर २०२० (सोमवार) - √ " भाई दूज /यम द्वीतीया " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

१६ नवम्बर २०२० (सोमवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१९ नवम्बर २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " शांति व्रत " व्रत विधि एवं महात्म्य ⇒.

२० नवम्बर २०२० (शुक्रवार) - √ स्कंद षष्ठी " व्रत विधि ⇒.

२२ नवम्बर २०२० (रविवार) - √ " आदित्याष्टमी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२३ नवंबर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

२५ नवम्बर २०२० (बुधवार) - √ " देवउत्थान / प्रबोधिनी एकादशी " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

२७ नवंबर २०२० (शुक्रवार) - √ " शुक्र प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२९ नवम्बर २०२० (रविवार) - √ " तारा भोजन व्रत समाप्त " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

३० नवम्बर २०२० (सोमवार) - √ " रोहिणी चन्द्र शयन व्रत विधि एवं व्रत कथा ⇒.

३० नवम्बर २०२० (सोमवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

३० नवंबर २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

दिसम्बर माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in December 2020

०३ दिसम्बर २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " मार्गशीर्षकृष्ण पक्ष चतुर्थी विधि एवं कथा ⇒.

०४ दिसम्बर २०२० (शुक्रवार) - √ " अन्नपूर्णा व्रत प्रारम्भ " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१० दिसम्बर २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " उत्पन्ना एकादशी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१२ दिसम्बर २०२० (शनिवार) - √ " " शनि प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१४ दिसम्बर २०२० (सोमवार) - √ " सोमवती अमावस्या " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१६ दिसम्बर २०२० (बुधवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१९ दिसम्बर २०२० (शनिवार) - √ मार्गशीर्ष मास स्कंद षष्ठी " व्रत विधि ⇒.

२० दिसम्बर २०२० (रविवार) - √ " अन्नपूर्णा व्रत समाप्त " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२५ दिसम्बर २०२० (शुक्रवार) - √ " मोक्षदा एकादशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२७ दिसम्बर २०२० (रविवार) - √ " " रवि प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२८ दिसम्बर २०२० (सोमवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

जनवरी माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in January 2020

०६ जनवरी २०२० (सोमवार) - √ " पौष पुत्रदा एकादशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०७ जनवरी (मंगलवार) २०२० - √ " कुर्म द्वादशी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२०२० में ०८ जनवरी (बुधवार) - √ " बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि एवं कथा " ⇒.

०८ जनवरी २०२० (बुधवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

११ जनवरी २०२० (शनिवार) - √ " माघ स्नान प्रारम्भ ⇒.

१३ जनवरी २०२० (सोमवार) - √ " सकट चौथ व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१५ जनवरी २०२० (बुधवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२० जनवरी २०२० (सोमवार) - √ " षटतिला एकादशी ⇒.

२०२० में २२ जनवरी (बुधवार) - √ " बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि एवं कथा " ⇒.

२९ जनवरी २०२० (बुधवार) - √ " सरस्वती पूजा (वसंत पंचमी) ⇒.

३० जनवरी २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " मंदार षष्ठी व्रत विधि एवं कथा ⇒.

३० जनवरी २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " शीतला षष्टी व्रत विधि एवं व्रत कथा ‌ ⇒.

३० जनवरी, २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " माघ मास स्कंद षष्ठी-‘वरुणषष्ठी (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

फरवरी माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in February 2020

०१ फरवरी २०२० (शनिवार) - √ " रथ सप्तमी / अचला सप्तमी व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०२ फरवरी २०२० (रविवार) - √ " आदित्याष्टमी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०४ फरवरी २०२० (मंगलवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०५ फरवरी २०२० (बुधवार) - √ " जया एकादशी व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०७ फरवरी २०२० (शुक्रवार) - √ " " शुक्र प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१२ फरवरी २०२० (बुधवार) - √ " फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी “हेरम्ब स्वरूप पूजा विधि एवं कथा ⇒.

१३ फरवरी २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१९ फरवरी २०२० (बुधवार) - √ " विजया एकादशी व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२० फरवरी २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " " बृहस्पति प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२९ फरवरी २०२० (शनिवार) - √ " चैत्र मास स्कंद षष्ठी (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

मार्च माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in March 2020

०३ मार्च२०२० (मंगलवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०६ मार्च२०२० (शुक्रवार) - √ " आमलकी एकादशी व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०७ मार्च २०२० (शनिवार) - √ " " शनि प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०९ मार्च २०२० (सोमवार) - √ " रोहिणी चन्द्र शयन व्रत विधि एवं व्रत कथा ⇒.

१२ मार्च २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी “विकट स्वरूप पूजा विधि एवं कथा ⇒.

१४ मार्च २०२० (शनिवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१६ मार्च २०२० (सोमवार) - √ " शीतला अष्टमी व्रत विधि एवं व्रत कथा ⇒.

१९ मार्च २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " पापमोचनी एकादशी व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२१ मार्च २०२० (शनिवार) - √ " " शनि प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

३० मार्च २०२० (सोमवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

३० मार्च २०२० (सोमवार) - √ " चैत्र मास स्कंद षष्ठी (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

अप्रैल माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in April 2020

०४ अप्रैल २०२० (शनिवार) - √ " कामदा एकादशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०५ अप्रैल२०२० (रविवार) - √" रवि प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१४ अप्रैल २०२० (मंगलवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

११ अप्रैल २०२० (शनिवार) - √ " वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी /वक्रतुण्ड चतुर्थीपूजा विधि एवं कथा ⇒.

१८ अप्रैल २०२० (शनिवार) - √ " वरुथिनी एकादशी " (व्रत विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२० अप्रैल२०२० (सोमवार) - √" सोम प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२६ अप्रैल २०२० (रविवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२६ अप्रैल २०२० रविवार - √ " परशुराम जयंती " (पूजा विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२६ अप्रैल २०२० रविवार - √ " अक्षय तृतिया " (पूजा विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२८ अप्रैल २०२० (मंगलवार) - √ " वैशाख शुक्ला स्कंद-षष्ठी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

३० अप्रैल २०२० बृहस्पतिवार - √ " शर्करा सप्तमी " (पूजा विधि एवं सौर सूक्त) ⇒.

३० अप्रैल २०२० बृहस्पतिवार - √ " गंगा सप्तमी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

३० अप्रैल २०२० बृहस्पतिवार - √ " सर्वरोगहारी निम्ब (नीम) सप्तमी व्रत " ⇒.

मई माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in May 2020

०२ मई २०२० शनिवार - √ " सीता नवमी या जानकी नवमी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०४ मई २०२० सोमवार - √ " मोहिनी एकादशी " (व्रत विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०४ मई २०२० सोमवार - √ परशुराम द्वादशी / जामदगन्य द्वादशी व्रत विधि एवं कथा (विधि विधान से) ⇒.

०५ मई २०२० (मंगलवार) - √ "" भौम प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०६ मई २०२० (बुधवार) - √ " नृसिंह जयंती " (पूजा विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

५ मई २०२० (मंगलवार) , ०६ मई २०२० (बुधवार) और ०७ मई, २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " पुष्करिणी (वैशाख मास की अंतिम तीन तिथियां - त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का महत्व) " ⇒.

०७ मई, २०२० (बृहस्पतिवार) - √ वैशाख पूर्णिमा / बुद्ध पूर्णिमा (Buddha Purnima / Baisakh Purnima) ⇒.

१० मई २०२० (रविवार) - √ " ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी विधि एवं कथा – आखू (मूषक) रथा ⇒.

१४ मई २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१८ मई २०२० (सोमवार) - √ " अपरा एकादशी ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१९ मई २०२० (मंगलवार) - √ " " भौम प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से)⇒.

२२ मई २०२० शुक्रवार - √ " वट सावित्री व्रत ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२३ मई २०२० (शनिवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२८ मई २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " ज्येष्ठ मास स्कंद षष्ठी " (व्रत विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

३१ मई २०२० (रविवार) - √ " महेश नवमी ⇒.

जून माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in June 2020

०१ जून २०२० सोमवार - √ " गंगा दशहरा का त्योहार ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०२ जून २०२० (मंगलवार) - √ " निर्जला एकादशी व्रत विधि एवं कथा " ⇒.

०३ जून २०२० (बुधवार) - √ " बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि एवं कथा " ⇒.

३ जून २०२० (बुधवार) - √ " दुर्गन्धि- दुर्भाग्यनाशक व्रत " (पूजा विधि एवं कथा ) ⇒.

०५ जून,२०२० (शुक्रवार) - √ कबीर जयंती " ⇒.

०८ जून २०२० (सोमवार) - √ " आषाढ कृष्ण पक्ष चतुर्थी विधि एवं कथा ⇒.

१५ जून २०२० (सोमवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१७ जून २०२० (बुधवार) - √ " योगिनी एकादशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१८ जून २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " " बृहस्पति प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२० जून २०२० (शनिवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२६ जून, २०२० (शुक्रवार) - √ आषाढ़ मास स्कंद षष्ठी " व्रत विधि ⇒.

२८ जून २०२० (रविवार) - √ " आदित्याष्टमी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

जुलाई माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in July 2020

०१ जुलाई २०२० (बुधवार) - √ "देवशयनी एकादशी " (पूजा विधि, महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०२ जुलाई २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " " बृहस्पति प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०३ जुलाई (शुक्रवार) २०२० - √ "जया पार्वती व्रत प्रारम्भ" (पूजा विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०५ जुलाई, २०२० (रविवार) - √ "व्यास पुजा " (पूजा विधि एवं कथा ) ⇒.

०५ जुलाई, २०२० (रविवार) - √ " गुरु पूर्णिमा " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०६ जुलाई २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

०६ जूलाई २०२० (सोमवार) - √ " श्रावण मास का पहला सोमवार " (पूजा विधि) ⇒.

- √ " सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि " (विधि विधान से) ⇒.

०७ जुलाई, २०२० मंगलवार से प्रारम्भ - √ " फल द्वितीया (अशून्यशयन व्रत) " ⇒.

०७ जुलाई, २०२० मंगलवार - √ " औदुम्बर व्रत | Audumbar Vrat " ⇒.

०७ जुलाई २०२० (मंगलवार) - √ " मंगला गौरी व्रत (प्रथम)" (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

- √ " मंगला गौरी पाठ " ( विधि विधान से) ⇒.

- √ " मंगला गौरी उद्यापन " ( विधि विधान से) ⇒.

०८ जुलाई (बुधवार) २०२० - √ "जया पार्वती व्रत समाप्त " (पूजा विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०८ जुलाई २०२० (बुधवार) - √ " श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्थी विधि एवं कथा ⇒.

१२ जुलाई, २०२० रविवार - √ "श्रावण के रविवार का व्रत | Sawan Ravivar Vrat " ⇒.

१३ जुलाई २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

१३ जूलाई २०२० (सोमवार) - √ " श्रावण मास का दूसरा सोमवार " (पूजा विधि) ⇒.

- √ " सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि " (विधि विधान से) ⇒.

१४ जुलाई २०२० (मंगलवार) - √ " मंगला गौरी व्रत (द्वीतीय)" (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

- √ " मंगला गौरी उद्यापन " ( विधि विधान से) ⇒.

१६ जुलाई २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " कमिका एकादशी " (पूजा विधि एवं कथा) ⇒.

१६ जुलाई २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१७ जुलाई २०२० (शुक्रवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१८ जुलाई २०२० (शनिवार) - √" शनि प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१९ जुलाई, २०२० रविवार - √ "श्रावण के रविवार का व्रत | Sawan Ravivar Vrat " ⇒.

२० जुलाई २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

२० जूलाई २०२० (सोमवार) - √ " श्रावण मास का तीसरा सोमवार " (पूजा विधि) ⇒.

- √ " सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि " (विधि विधान से) ⇒.

२० जुलाई २०२० (सोमवार) - √ " सोमवती अमावस्या " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२१ जुलाई २०२० (मंगलवार) - √ " मंगला गौरी व्रत (तृतीय)" (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

- √ " मंगला गौरी उद्यापन " ( विधि विधान से) ⇒.

२३ जुलाई २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " स्वर्ण गौरी व्रत|Swarn Gauri Vrat " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२४ जुलाई २०२० (शुक्रवार) - √ " दूर्वा गणपति | Durva Ganpati" (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२५ जुलाई २०२० शनिवार - √ नाग पंचमी ( विधि विधान से) ⇒.

२६ जुलाई, २०२० ( रविवार) - √ श्रावण मास स्कंद षष्ठी " व्रत विधि ⇒.

२६ जुलाई, २०२० रविवार - √ "श्रावण के रविवार का व्रत | Sawan Ravivar Vrat " ⇒.

२७ जुलाई २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

२७ जूलाई २०२० (सोमवार) - √ " श्रावण मास का चौथा सोमवार " (पूजा विधि) ⇒.

- √ " सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि " (विधि विधान से) ⇒.

२८ जुलाई २०२० (मंगलवार) - √ " मंगला गौरी व्रत (चतुर्थ)" (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

- √ " मंगला गौरी उद्यापन " ( विधि विधान से) ⇒.

२९ जुलाई २०२० (बुधवार) - √ "कजरी नवमी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

३० जुलाई २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " श्रावण पुत्रदा एकादशी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

३१ जुलाई (शुक्रवार) २०२० - √ " बुद्ध द्वादशी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

अगस्त माह २०२० के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in August 2020

०१ अगस्त २०२० (शनिवार) - √" शनि प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से)⇒.

०२ अगस्त, २०२० रविवार - √ "श्रावण के रविवार का व्रत | Sawan Ravivar Vrat " ⇒.

०३ अगस्त २०२० (सोमवार) - √ " रोहिणी चन्द्र शयन व्रत विधि एवं व्रत कथा ⇒.

०३ अगस्त २०२० (सोमवार) - √ " श्रावण मास का पाँचवा सोमवार " (पूजा विधि) ⇒.

०३ अगस्त २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

- √ " सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि " (विधि विधान से) ⇒.

- √ " गाज माता व्रत विधि और कथा " (विधि विधान से) ⇒.

०७ अगस्त २०२० (शुक्रवार) - √ " बहुला चतुर्थी व्रत " विधि एवं कथा विधि विधान से ⇒.

०९ अगस्त २०२० (रविवार) - √ "Balram Jayanti (बलराम जयंती) / हलषष्ठी / हरछठ (तिनछठी) " पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से ⇒.

१० अगस्त २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

janmashtami bhog - √ " कृष्णा जन्माष्टमी के प्रसाद की विधि ⇒.

१२ अगस्त २०२० (बुधवार) - √ " कृष्ण जन्माष्टमी " पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से ⇒.

१३ अगस्त २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१५ अगस्त २०२० (शनिवार) - √ " अजा एकादशी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१६ अगस्त २०२० (रविवार) - √ " " रवि प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१६ अगस्त २०२० (रविवार) - √ " श्री धर्मराज व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१७ अगस्त २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

२० अगस्त २०२० (बृहस्पतिवार) - √ " गाजबीज की पूजा " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२१ अगस्त २०२० (शुक्रवार) - √ " हरकाली व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२१ अगस्त २०२० (शुक्रवार) - √ " गोष्पद व्रत " विधि एवं कथा ⇒.

२३ अगस्त, २०२० (रविवार) - √ " ऋषि पंचमी व्रत विधि एवं कथा ⇒.

√ " ऋषि पंचमी उद्यापन विधि ⇒.

२३ अगस्त २०२० (रविवार) - √ "चंदनषष्ठी - स्कंद षष्ठी (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२४ अगस्त २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

२५ अगस्त (मंगलवार) २०२० - √ " सन्तान सप्तमी व्रत (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२६ अगस्त(बुधवार) २०२० - √ " महालक्ष्मी व्रत (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२९ अगस्त २०२० (शनिवार) - √ " परिवर्तिनी एकादशी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

३० अगस्त २०२० (रविवार) - √" रवि प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

३१ अगस्त २०२० (सोमवार) - √ " मनसा वाचा व्रत कथा " (Mansa Vacha Vrat Katha) ⇒.

दिसम्बर माह २०१९ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in December 2019

०२ दिसम्बर २०१९ (सोमवार) - √ " अन्नपूर्णा व्रत समाप्त " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

८ दिसम्बर २०१९ (रविवार) - √ " मोक्षदा एकादशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

११ दिसम्बर २०१९ (बुधवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२२ दिसम्बर २०१९ (रविवार) - √ " सफला एकादशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

नवम्बर माह २०१९ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in November 2019

१ नवम्बर २०१९ (शुक्रवार) - √ " शांति व्रत " व्रत विधि एवं महात्म्य ⇒.

०३ नवम्बर २०१९ शनिवार - √ स्कंद षष्ठी " व्रत विधि ⇒.

८ नवम्बर २०१९ (शुक्रवार) - √ " देवउत्थान / प्रबोधिनी एकादशी " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

१२ नवम्बर २०१९ (मंगलवार) - √ " तारा भोजन व्रत समाप्त " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१४ नवम्बर २०१९ (गुरुवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१७ नवम्बर २०१९ (रविवार) - √ " अन्नपूर्णा व्रत प्रारम्भ " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२२ नवम्बर २०१९ (शुक्रवार) - √ " उत्पन्ना एकादशी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

अक्टूबर माह २०१९ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in October 2019

०६ अक्टूबर (रविवार) २०१९ - √ " आदित्याष्टमी " (पूजा विधि) ⇒.

९ अक्टूबर (बुधवार) २०१९ - √ "पापांकुशा एकादशी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१० अक्टूबर (बृहस्पतिवार) २०१९ - √ " पद्मनाभ द्वादशी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१४ अक्टूबर २०१९ (सोमवार) - √ " तारा भोजन व्रत प्रारम्भ " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१७ अक्टूबर (गुरुवार) २०१९ - √ " करवा चौथ " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१७ अक्टूबर (गुरुवार) २०१९ - √ " कार्तिक संकष्टी चतुर्थी" (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१८ अक्टूबर २०१९ (शुक्रवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२१ अक्टूबर २०१९ (सोमवार) - √ " अहोई अष्टमी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२४ अक्टूबर २०१९ (गुरुवार) - √ " रमा एकादशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२५ अक्टूबर २०१९ (शुक्रवार) - √ " गोवत्स द्वादशी व्रत एवं पूजन विधि ⇒.

२५ अक्टूबर २०१९ (शुक्रवार) - √ " धनतेरस " पूजन विधि ⇒.

२६ अक्टूबर २०१९ (शनिवार) - √ " नरक चतुर्दशी /छोटी दीपावाली " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

२७ अक्टूबर २०१९ (रविवार) - √ " दिवाली / दीपावली " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

२८ अक्टूबर २०१९ (सोमवार) - √ " सोमवती अमावस्या उद्यापन विधि ⇒.

२९ अक्टूबर २०१९ (मंगलवार) - √ " चित्रगुप्त " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

२९ अक्टूबर २०१९ (मंगलवार) - √ " भाई दूज /यम द्वीतीया " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

सितम्बर माह २०१९ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in September 2018

०२ सितम्बर २०१९ (सोमवार) - √ " हरकाली व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०२ सितम्बर २०१९ (सोमवार) - √ " गोष्पद व्रत " विधि एवं कथा ⇒.

०३ सितम्बर, २०१९ (मंगलवार) - √ " ऋषि पंचमी व्रत विधि एवं कथा ⇒.

√ " ऋषि पंचमी उद्यापन विधि ⇒.

०५ सितम्बर (बृहस्पतिवार) २०१९ - √ " सन्तान सप्तमी व्रत (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०६ सितम्बर (शुक्रवार) २०१९ - √ " महालक्ष्मी व्रत (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०९ सितम्बर २०१९ (सोमवार) - √ " परिवर्तिनी एकादशी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१२ सितम्बर २०१९ (बृहस्पतिवार) - √ " अनंत चतुर्दशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२१ सितम्बर २०१९ (शनिवार) - √ " आशा भोगती व्रत प्रारम्भ " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२१ सितम्बर २०१९ (शनिवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२३ सितम्बर २०१९ (बुधवार) - √ " इंदिरा एकादशी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२८ सितम्बर २०१९ (शनिवार) - √ " आशा भोगती व्रत समाप्त " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२९ सितम्बर २०१९ (रविवार) - √ " अशोक व्रत" व्रत विधि एवं कथा ⇒.

अगस्त माह २०१९ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in August 2019

२६ अगस्त २०१९ (सोमवार) - √ " अजा एकादशी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२४ अगस्त २०१९ (शनिवार) - √ " कृष्ण जन्माष्टमी " पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से ⇒.

janmashtami bhog - √ " कृष्णा जन्माष्टमी के प्रसाद की विधि ⇒.

२१ अगस्त २०१९ (बुधवार) - √ "Balram Jayanti (बलराम जयंती) / हलषष्ठी / हरछठ (तिनछठी) " पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से ⇒.

१९ अगस्त २०१८ (सोमवार) - √ " बहुला चतुर्थी व्रत " विधि एवं कथा विधि विधान से ⇒.

सितम्बर माह २०१८ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in September 2018

०१ सितम्बर २०१८ (शनिवार) - √ "Balram Jayanti (बलराम जयंती) / हलषष्ठी / हरछठ (तिनछठी) " पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से ⇒.

०२ सितम्बर २०१८ (रविवार) - √ " कृष्ण जन्माष्टमी " पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से ⇒.

०३ सितम्बर २०१८ (सोमवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०६ सितम्बर २०१८ (बृहस्पतिवार) - √ " अजा एकादशी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०७ सितम्बर २०१८ (शुक्रवार) - √ " शुक्र प्रदोष " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१२ सितम्बर २०१८ (बुधवार) - √ " हरतालिका तीज व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१२ सितम्बर २०१८ (बुधवार) - √ " हरकाली व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१२ सितम्बर २०१८ (बुधवार) - √ " गोष्पद व्रत " विधि एवं कथा ⇒.

१४ सितम्बर, २०१८ (शुक्रवार) - √ " ऋषि पंचमी व्रत विधि एवं कथा " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१४ सितम्बर (शुक्रवार) २०१८ - √ "चंदनषष्ठी - स्कंद षष्ठी (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१६ सितम्बर (रविवार) २०१८ - √ " सन्तान सप्तमी व्रत (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१७ सितम्बर (सोमवार) २०१८ - √ " महालक्ष्मी व्रत (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२० सितम्बर २०१८ (बृहस्पतिवार) - √ " परिवर्तिनी एकादशी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२२ सितम्बर २०१८ (शनिवार) - √ " शनि प्रदोष व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२३ सितम्बर २०१८ (रविवार) - √ " अनंत चतुर्दशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२४ सितम्बर २०१८ (सोमवार) - √ "रोहिणी चन्द्र शयन व्रत | rohini chandra shayan vrat " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२८ सितम्बर २०१८ (शुक्रवार) - √ " आश्विन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

३० सितम्बर २०१८ (रविवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

अगस्त माह २०१८ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in August 2018

०१ अगस्त, २०१८ बुधवार - √ "श्रावण के बुधगुरु का व्रत | Sawan Ravivar Vrat " ⇒.

०२ अगस्त, २०१८ बृहस्पतिवार - √ "श्रावण के बुधगुरु का व्रत | Sawan Ravivar Vrat " ⇒.

०५ अगस्त, २०१८ रविवार - √ "श्रावण के रविवार का व्रत | Sawan Ravivar Vrat " ⇒.

०६ अगस्त २०१८ (सोमवार) - √ " श्रावण मास का दुसरा सोमवार " (पूजा विधि) ⇒.

- √ " सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि " (विधि विधान से) ⇒.

०७ अगस्त २०१८ (मंगलवार) - √ " कमिका एकादशी " (पूजा विधि एवं कथा) ⇒.

०७ अगस्त २०१८ (मंगलवार) - √ " मंगला गौरी व्रत (द्वितिय)" (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

- √ " मंगला गौरी उद्यापन " ( विधि विधान से) ⇒.

०७ अगस्त २०१८ (मंगलवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०९ अगस्त २०१८ (बृहस्पतिवार) - √ "बृहस्पति प्रदोष व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१२ अगस्त, २०१८ रविवार - √ "श्रावण के रविवार का व्रत | Sawan Ravivar Vrat " ⇒.

१३ अगस्त २०१८ (सोमवार) - √ " श्रावण मास का तीसरा सोमवार " (पूजा विधि) ⇒.

- √ " सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि " (विधि विधान से) ⇒.

१४ अगस्त २०१८ (मंगलवार) - √ " मंगला गौरी व्रत (तृतिय)" (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

- √ " मंगला गौरी उद्यापन " ( विधि विधान से) ⇒.

१३ अगस्त २०१८ (सोमवार) - √ " स्वर्ण गौरी व्रत|Swarn Gauri Vrat " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१४ अगस्त २०१८ (मंगलवार) - √ " दूर्वा गणपति | Durva Ganpati" (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१५ अगस्त २०१८ बुधवार - √ नाग पंचमी " ( विधि विधान से) ⇒.

१५ अगस्त २०१८ बुधवार - √ स्वतंत्रता दिवस" ⇒.

१६ अगस्त २०१८ बृहस्पतिवार - √ स्कंद षष्ठी " व्रत विधि ⇒.

१६ अगस्त २०१८ बृहस्पतिवार - √ सुर्यादन षष्ठी " व्रत विधि तथा महात्म्य ⇒.

१९ अगस्त, २०१८ रविवार - √ "श्रावण के रविवार का व्रत | Sawan Ravivar Vrat " ⇒.

२० अगस्त २०१८ (सोमवार) - √ " श्रावण मास का चौथा सोमवार " (पूजा विधि) ⇒.

- √ " सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि " (विधि विधान से) ⇒.

२१ अगस्त २०१८ (मंगलवार) - √ " मंगला गौरी व्रत (चतुर्थ) " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

- √ " मंगला गौरी उद्यापन " ( विधि विधान से) ⇒.

२२ अगस्त २०१८ (बुधवार) - √ " श्रावण पुत्रदा एकादशी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२२ अगस्त २०१८ (बुधवार) - √ " बुद्ध द्वादशी व्रत " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२३ अगस्त २०१८ (बृहस्पतिवार) - √ "बृहस्पति प्रदोष व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२४ अगस्त २०१८ (शुक्रवार) - √ "कजरी नवमी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२६ अगस्त २०१८ दिन (रविवार) - √ "रक्षा बन्धन " पर राखी बाँधने का शुभ मुहूर्त ⇒.

३० अगस्त २०१८ (बृहस्पतिवार) - √ " बहुला चतुर्थी व्रत " विधि एवं कथा विधि विधान से ⇒.

जूलाई माह २०१८ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in July 2018

०१ जूलाई २०१८ (रविवार) - √ " आषाढ़ कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी 2018 " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०९ जूलाई २०१८ (सोमवार) - √ " योगिनी एकादशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१० जूलाई २०१८ (मंगलवार) - √ " मंगल प्रदोष " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१० जूलाई २०१८ (मंगलवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१७ जुलाई (मंगलवार) २०१८ - √ स्कंद षष्ठी " व्रत विधि ⇒.

२३ जुलाई (सोमवार) २०१८ - √ "देवशयनी एकादशी " (पूजा विधि, महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२४ जुलाई (मंगलवार) २०१८ - √ "श्रीकृष्ण द्वादशी " (पूजा विधि, महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२४ जुलाई (मंगलवार) २०१८ - √ "मंगल प्रदोष व्रत " (पूजा विधि, महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२४ जुलाई (मंगलवार) २०१८ - √ "जया पार्वती व्रत " (पूजा विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२७ जुलाई (शुक्रवार) २०१८ - √ "कोकिला व्रत " (पूजा विधि एवं कथा ) ⇒.

२७ जुलाई (शुक्रवार) २०१८ - √ "व्यास पुजा " (पूजा विधि एवं कथा ) ⇒.

२७ जूलाई २०१८ (शुक्रवार) - √ " गुरु पूर्णिमा " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२९ जुलाई, २०१८ रविवार से प्रारम्भ - √ " फल द्वितीया (अशून्यशयन व्रत) " ⇒.

२९ जुलाई, २०१८ रविवार - √ " औदुम्बर व्रत | Audumbar Vrat " ⇒.

२९ जुलाई, २०१८ रविवार - √ "श्रावण के रविवार का व्रत | Sawan Ravivar Vrat " ⇒.

३० जूलाई २०१८ (सोमवार) - √ " श्रावण मास का पहला सोमवार " (पूजा विधि) ⇒.

- √ " सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि " (विधि विधान से) ⇒.

३१ जूलाई २०१८ (मंगलवार) - √ " मंगला गौरी व्रत (प्रथम)" (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

- √ " मंगला गौरी पाठ " ( विधि विधान से) ⇒.

- √ " मंगला गौरी उद्यापन " ( विधि विधान से) ⇒.

३१ जूलाई २०१८ (मंगलवार) - √ " श्रावण मास की संकष्टी / अंगारकी चतुर्थी 2018 " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

रोटक व्रत - √ " रोटक व्रत " विधि तथा महात्म्य ⇒.

जून २०१८ माह के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in June 2018

०२ जून, २०१८ (शनिवार) - √ "अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी " (व्रत विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२०१८ में १० जून (रविवार) - √ " अधिक मास / परमा एकादशी व्रत " ⇒.

२०१८ में ११ जून (सोमवार) - √ " सोम प्रदोष व्रत पूजा विधि एवं कथा " ⇒.

१३ जून २०१८ (बुधवार) - √ " श्री रोहिणी व्रत विधि एवं कथा " ⇒.

१४ जून, २०१८ (बृहस्पतिवार) - √ " करवीर व्रत " ⇒.

१६ जून, २०१८ (शनिवार) - √ " रम्भा तृतीया व्रत " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१८ जून (सोमवार) २०१८ - √ " ज्येष्ठ मास स्कंद षष्ठी " (व्रत विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२०१८ में २३ जून (शनिवार) - √ " निर्जला एकादशी व्रत विधि एवं कथा " ⇒.

२४ जून (रविवार), २०१८ - √ " श्रीरामलक्ष्मण द्वादशी " (पूजा विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२०१८ में २५ जून (सोमवार) - √ " सोम प्रदोष व्रत पूजा विधि एवं कथा " ⇒.

२८ जून,२०१८ (बुधवार) - √ कबीर जयंती " " ⇒.


मई माह २०१८ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in May 2018

०३ मई २०१८ बृहस्पतिवार - √ " ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी “आखू (मूषक)” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२० मई (रविवार) २०१८ - √ " अधिक (लौंद) मास शुक्ला षष्ठी ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१५ मई २०१८ मंगलवार - √ " वट सावित्री व्रत ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

११ मई २०१८ (शुक्रवार) - √ " अपरा एकादशी ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२५ मई (शुक्रवार) २०१८ - √ " अधिक मास / पद्मिनी एकादशी व्रत ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१३ मई - रविवार २०१८ - √ " रवि प्रदोष व्रत ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२६ मई (शनिवार) २०१८ - √ " शनि त्रयोदशी (शनि प्रदोष) ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२४ मई, २०१८ बृहस्पतिवार - √ " गंगा दशहरा का त्योहार ” " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

अप्रैल माह के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in April 2018

०३ अप्रैल २०१८ मंगलवार - √ " वैसाख संकष्ठी / अंगारकी चतुर्थी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१२ अप्रैल २०१८ बृहस्पतिवार - √ " वरुथिनी एकादशी " (व्रत विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१३ अप्रैल २०१८ शुक्रवार - √ " शुक्र प्रदोष " (व्रत विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१८ अप्रैल २०१८ बुधवार - √ " परशुराम जयंती " (पूजा विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

१८ अप्रैल २०१८ बुधवार - √ " अक्षय तृतिया " (पूजा विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२१ अप्रैल (शनिवार) २०१८ - √ " वैशाख शुक्ला स्कंद-षष्ठी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२२ अप्रैल २०१८ रविवार - √ " शर्करा सप्तमी " (पूजा विधि एवं सौर सूक्त) ⇒.

२२ अप्रैल २०१८ रविवार - √ " गंगा सप्तमी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२२ अप्रैल २०१८ रविवार - √ " सर्वरोगहारी निम्ब (नीम) सप्तमी व्रत " ⇒.

२४ अप्रैल २०१८ मंगलवार - √ " सीता नवमी या जानकी नवमी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२६ अप्रैल २०१८ बृहस्पतिवार - √ " मोहिनी एकादशी " (व्रत विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२६ अप्रैल २०१८ बृहस्पतिवार - √ परशुराम द्वादशी / जामदगन्य द्वादशी व्रत विधि एवं कथा (विधि विधान से) ⇒.

२७ अप्रैल २०१८ शुक्रवार - √ " शुक्र प्रदोष " (व्रत विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२७, २८, २९ और ३० अप्रैल २०१८ - √ " पुष्करिणी (वैशाख मास की अंतिम तीन तिथियां - त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का महत्व) " ⇒.

२८ अप्रैल २०१८ शनिवार - √ " नृसिंह जयंती " (पूजा विधि महत्व एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

३० अप्रैल २०१८ सोमवार - √ वैशाख पूर्णिमा / बुद्ध पूर्णिमा (Buddha Purnima / Baisakh Purnima) ⇒.

List of Festival in March 2018

✅ हनुमान जयंती पूजा विधि एवं कथा (विधि विधान से) ३१ मार्च, २०१८ (31 March 2018) Next ⇒

✅ रामनवमी पूजा विधि एवं कथा (विधि विधान से) २५ मार्च २०१८ (25 March 2018) Next ⇒

✅ पजूनो-पूनो पूजन विधि एवं कथा (विधि विधान से) ३१ मार्च, २०१८ शनिवार (31 March 2018 Saturday) Next ⇒Next ⇒

✅ गणगौर व्रत विधि एवं कथा (Gangaur Vrat Vidhi and Katha) Next ⇒.

 

✅ २७ मार्च (मंगलवार) २०१८ कामदा एकादशी (27 March (Tuesday) Kamada Ekadashi) ..Next ⇒

 

✅ २९ मार्च २०१८ (बृहस्पतिवार) - बृहस्पति प्रदोष व्रत विधि एवं कथा (29th March 2018) ..Next ⇒

 

✅ बुधाष्टमी पूजा विधि एवं कथा (Budhashtami Puja Vidhi and katha) 30 march 2018..Next ⇒

 

✅ आस माता पूजा विधि एवं कथा Aas Mata Puja Vidhi and Katha in Hindi - Next ⇒.

 

✅ दशा माता व्रत विधि एवं कथा:- मनुष्य या किसी भी वस्तु की स्थिति का परिवर्तन अलौकिक शक्ति के द्वारा होता है। उस अलौकिक शक्ति का नाम है दशारानी । मनुष्य की दशा अनुकूल होने पर उसका चारों ओर से कल्याण होता है। जबकि यदि दशा प्रतिकूल हो तो अच्छ काम भी बुरा प्रभाव देने लगते हैं । इसीलिये दशारानी माता की पूजा की जाती है और उनके नाम के गँडे लिये जाते हैं । दशा माता की अनुकूलता के लिये दशारानी का व्रत और पूजन किया जाता है। - Next ⇒.

फरवरी माह २०१८ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in February 2018

✅ फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी पूजा विधि एवं कथा - ०३ फरवरी २०१८ (शनिवार)
Phalgun Krishna Paksha chaturthi Pooja Vidhi and Katha in Hindi -03 February 2018 (Saturday) ⇒. ⇒.

 

✅ महाशिवरात्री पूजन विधि, व्रत विधि एवं कथा (१३ फरवरी २०१८ मंगलवार)-
Mahashivratri (13th February, 2018 - Tuesday) ) ⇒. ⇒.

 

✅ यशोदा जयंती - ०६ फरवरी २०१८ (मंगलवार)
Yashoda Jayanti -06 February 2018 (Tuesday) ⇒. ⇒.

✅ विजया एकादशी व्रत विधि एवं कथा - ११ फरवरी (रविवार) २०१८
vijaya Ekadashi Vrat Vidhi and Katha in Hindi -11 February Sunday 2018 ⇒. ⇒.

 

✅ मंगल प्रदोष / भौम प्रदोष व्रत पूजा विधि एवं कथा - १3 फरवरी (मंगलवार) २०१८
Mangal Pradosh / Bhaum Pradosh Vrat Vidhi and Katha in Hindi -13 February tuesday 2018 ⇒. ⇒.

 

✅ आमलकी या आमला अथवा आंवला एकादशी व्रत विधि एवं कथा - २६ फरवरी (सोमवार) २०१८
amalaki Ekadashi Vrat Vidhi and Katha in Hindi -26 February Monday 2018 ⇒. ⇒.

 

✅ मंगल प्रदोष / भौम प्रदोष व्रत पूजा विधि एवं कथा - २७ फरवरी (मंगलवार) २०१८
Mangal Pradosh / Bhaum Pradosh Vrat Vidhi and Katha in Hindi -27 February tuesday 2018 ⇒. ⇒.

 

जनवरी माह २०१८ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in January 2018

• इस वर्ष सरस्वती पूजा २२ जनवरी २०१८ सोमवार (22 January 2018 Monday) को है. माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती की पूजा की जाती है. इसे वसंत पंचमी (Vasant Panchami)भी कहते हैं सरस्वती पूजा (वसंत पंचमी)√

• माघ शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मंदार षष्ठी का व्रत होता है। इस वर्ष यह 23 January 2018 Tuesday [२३ जनवरी २०१८ मंगलवार] को है। मंदार षष्ठी व्रत विधि एवं व्रत कथा ‌”√

• शीतला षष्टी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि अथवा छठी तिथि को किया जाता है। यह व्रत इस वर्ष 23 January 2018 Tuesday [२३ जनवरी २०१८ मंगलवार] शीतला षष्टी व्रत विधि एवं व्रत कथा ‌√

• माघ शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को “रथ सप्तमी” या “अचला सप्तमी ” का व्रत किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत २४ जनवरी (बुधवार) २०१८ [24 january (wednesday)2018] को रखा जायेगा। यह व्रत भगवान सुर्यदेव को समर्पित है। “रथ सप्तमी” या “अचला सप्तमी विधि एवं कथा”√

• माघ मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी को भीष्माष्टमी व्रत मनाया जाता है। यह व्रत इस वर्ष २५ जनवरी बृहस्पतिवार २०१८ को है। [25 january Thursday, 2018] को है। भीष्माष्टमी व्रत विधि एवं कथा√

अक्तूबर माह २०१८ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in October 2018

०२ अक्तूबर (मंगलवार) २०१८ - √ " महालक्ष्मी व्रत (अंतिम तिथि)(पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

०५ अक्तूबर (शुक्रवार) २०१८ - √ " इंदिरा एकादशी - व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०६ अक्तूबर (शनि प्रदोष) २०१८ - √ " शनि प्रदोष- व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१४ अक्टूबर (रविवार) २०१८ - √ "आश्विन शुक्ला षष्ठी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२० अक्टूबर (शनिवार) २०१८ - √ "पापांकुशा एकादशी " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२२ अक्टूबर (सोमवार) २०१८ - √ " सोम प्रदोष व्रत " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२७ अक्टूबर (शनिवार) २०१८ - √ " करवा चौथ " (पूजा विधि एवं कथा विधि विधान से) ⇒.

२८ अक्टूबर २०१८ (रविवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

३१ अक्तूबर २०१८ (बुधवार) - √ " अहोई अष्टमी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

नवम्बर माह २०१८ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in November 2018

०३ नवम्बर २०१८ (शनिवार) - √ " रमा एकादशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०४ नवम्बर २०१८ (रविवार) - √ " गोवत्स द्वादशी " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

०५ नवम्बर २०१८ (सोमवार) - √ " धनतेरस " पूजन विधि ⇒.

०५ नवम्बर २०१८ (सोमवार) - √ " सोम प्रदोष " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०६ नवम्बर २०१८ (मंगलवार) - √ " नरक चतुर्दशी /छोटी दीपावाली " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

०७ नवम्बर २०१८ (बुधवार) - √ " दिवाली / दीपावली " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

०९ नवम्बर २०१८ (शुक्रवार) - √ " भाई दूज " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

०९ नवम्बर २०१८ (शुक्रवार) - √ " चित्रगुप्त " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

१९ नवम्बर २०१८ (सोमवार) - √ " देवउत्थान / प्रबोधिनी एकादशी " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

२० नवम्बर २०१८ (मंगलवार) - √ " मंगल प्रदोष / भौम प्रदोष व्रत " पूजा विधि एवं कथा ⇒.

२४ नवम्बर २०१८ (शनिवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२४ नवम्बर २०१८ (शनिवार) - √ "रोहिणी चन्द्र शयन व्रत | rohini chandra shayan vrat " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से शुक्ल षष्ठी - √ " अन्नपूर्णा व्रत " विधि एवं कथा ⇒.

दिसम्बर माह २०१८ के व्रत एवं त्योहर - List of Festival in December 2018

०३ दिसम्बर २०१८ (सोमवार) - √ " उत्पन्ना एकादशी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

०४ दिसम्बर २०१८ (मंगलवार) - √ " मंगल प्रदोष / भौम प्रदोष व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

१८ दिसम्बर २०१८ (मंगलवार) - √ " मोक्षदा एकादशी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२० दिसम्बर २०१८ (बृहस्पतिवार) - √ " बृहस्पति प्रदोष " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२१ दिसम्बर २०१८ (शुक्रवार) - √ " रोहिणी व्रत " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२५ दिसम्बर २०१८ (मंगलवार) - √ " पौष संकष्टी चतुर्थी - गणेश अंगारकी चतुर्थी " व्रत विधि एवं कथा ⇒.

२०१९

• यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष सकट चौथ ०५ जनवरी २०१८ (शुक्रवार) को है। सकट चौथ √

वट सावित्री व्रत

• चैत्र कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को शीतलाष्टमी मनाया जाता है। इसे बसौड़ा, लसौड़ा या बसियौरा भी कहते हैं। इस तिथि को शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता √

• हिंदी मास के अनुसार हर मास में अमावस्या आती है । लेकिन जब किसी भी माह में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो उसे, सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस वर्ष सोमवती अमावस्या का व्रत 04 February 2019 Monday (०४ फरवरी २०१९ सोमवार), 03 June 2019 Monday (०३ जून २०१९ सोमवार) और 28 October 2019 Monday (२८ अक्टूबर २०१९ सोमवार) को है। सोमवती अमावस्या व्रत √

माघी पूर्णिमा गंगा स्नान